TechniekFabriek

De voormalige Reesink Loods is een prachtig industrieel pand, gelegen in Noorderhaven Zutphen.

De TechniekFabriek (TFZ) in Zutphen staat voor alles wat er speelt rondom verduurzaming en de energietransitie. Binnen de TFZ ontmoeten ondernemers, onderwijs en overheid elkaar.

Ondernemers en onderwijs ontwikkelen gezamenlijk leerlijnen en opleidingen. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de borging van actuele kennis en smeedt een nieuwe generatie professionals die klaarstaat om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen. Ondernemers en onderwijs hand in hand.

De TFZ is ook een plek waar ondernemers elkaar ontmoeten en verdieping zoeken op de technische uitdagingen waar zij voorstaan

Naast dat binnen de TFZ ondernemers en studenten elkaar ontmoeten is het voor overheden een omgeving om kennis op te doen en samenwerkingen aan te gaan. Een unieke mogelijkheid om met de onderwijsinstellingen en kennisinstituten samen te werken.

Adres: Contrescarp 4, 7202 AE Zutphen

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.